03.06.2023 13:16

Turbintub

Vecka 24 2023 påbörjas ett spännande arbete vid Vänga Kvarn. Turbintuben ska bytas ut liksom allt trä vid "sumpen". Arbetet medför att en del installationer för caféet också måste byggas om.

Arbetet utförs till stor del av Boxholm Produktion AB och finansieras till stor del av Riksantikvarieämbetet.

—————

Tillbaka


Kontakt

Vänga Hembygdsförening