Kära sponsor!


Vi står nu framför ett nytt och givande år med Hembygdsföreningen i Vänga.

Vänga Hembygdsförening erbjuder ett rikt kulturutbud för både byggdens folk och turister, genom att förvalta Vänga Kvarn, ett arbetslivs museum, lanthandel och maleri.

Vill ni stötta kulturen och Vänga Hembygdsförenings fortsatta arbete så vore vi i styrelsen väldigt tacksamma. Med hjälp av era bidrag kan vi fortsätta vårt arbete och bygga vidare.

Som bidragsgivare får ert företag en plats på Vänga Hembygdsförenings hemsida och även ert företagsnamn uppsatt i anslutning till Vänga Kvarn, efter Guld-, Silver- eller Bronsnivå.

Guld: 5000 kr och uppåt

Silver: 3000- 4999 kr

Brons: 1000-2999 kr

(sponsoravtalet gäller under ett år)

Kontaktperson: Leif Eckerström 0727-488819

E-post: vangahembygdsforening@gmail.com

Bankgironummer: 5674-7462


Vänliga hälsningar från oss i Vänga Hembygdsförening

!


Kontakt

Vänga Hembygdsförening