Vårt arbete

 

Vänga Hembygdsförening VHF, startade 1962 och har under årens lopp aktivt verkat för Vängabygden på många olika sätt.

Av olika anledningar har flera av föreningens byggnader ( Stärkelsefabriken, Lanthandelsmuseét, bygdemuséet och  ladugård med förråd)  blivit placerade vid Vänga Kvarn under årens lopp. Det fanns därför en naturlig anledning för föreningen att köpa fastigheten när det blev dags för den gamla mjölnaren, David Svensson, att dra sig tillbaka. För en hembygdsförening var detta ett stort och tufft beslut att ta och VHF blev ägare till Vänga Kvarn i december 2008.

Vänga Kvarn med sin mångfald av kultur sätter inte bara  Vänga på kartan utan berikar även Borås Stads kulturliv i stort.

Föreningen arrenderar ut Kvarnen samt Kaféet till privata aktörer och Lanthandeln till bygdens hantverkare.

Föreningen har renoverat kvarn stugan så att vi kan hyra ut 2 st lägenheter.

En hel del renoveringar och ombyggnader har gjorts och än i dag drivs verksamheterna till stor del av egenproducerad el.

 

 

 


Kontakt

Vänga Hembygdsförening